БИБЛИОТЕКА

Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского

  • График работы

  • Будни 8:00 — 17:00.
  • Суббота 8:00 — 14:00.
  • Воскресенье — выходной

  • Луганск, ул. Красная площадь, 7
  • (0642) 59-02-62

Библиотековедение

Результаты 241 - 270 от общего числа 411

241. Качанова Е. Ю.
Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова; науч. ред. В. А. Минкина; СПбГУКИ. — СПб. : Профессия, 2003. — 318 с. — Библиотека. — 5-93913-042-9. Академия
Шифр: 78.30
Описание документа Загрузить
242. Качанова Е. Ю.
Инновационно-методическая работа библиотек : учеб. пособ. / Е. Ю. Качанова; науч. ред. А. Н. Ванеев; ХГИИК. — СПб. : Профессия, 2007. — 336 с. — Библиотека. — 978-5-93913-133-9. Академия
Шифр: 78.30
Описание документа Загрузить
243. Кашеварова Н.
Діяльність Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга в галузі обліку, опису та конфіскації бібліотечних фондів на території рейхскомісаріату України : 1941-1944 рр. / Н. Кашеварова. Бібліотечний вісник. - 2005. - № 4. — // 2005. — №4. — С.23-38. — Академия
Шифр: 78.33
Описание документа Загрузить
244. Клюев В. К.
Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности : учеб. пособ. / В. К. Клюев, Е. М. Ястребова. — 2-е изд., дораб. и доп. — М. : Профиздат, 2003. — 144 с. — 5-85652-060-2. Академия
Шифр: 78.04
Описание документа Загрузить
245. Клюев В. К.
Управленческая экономика российской библиотеки : сб. избр. работ / В. К. Клюев. — М. : ФАИР, 2007. — 256 с. — Лише ел. версія
Шифр: 78.04
Описание документа Загрузить
246. Коваль Т.
Читач у системі обслуговування електронними інформаційними ресурсами наукової бібліотеки / Т. Коваль, Л. Туровська. Бібліотечний форум України. - 2006. - № 2. — // 2006. — №2. — С.22-23. — Академия
Шифр: 78.34
Описание документа Загрузить
247. Ковальчук Л.
Сторінки історії розповідають... : відновлення публічних бібліотек м. Києва у післявоєнні роки / Л. Ковальчук, І. Громовенко. Бібліотечна планета. — // 2010. — №2. — С.20-22. — Академия
Шифр: 78.33
Описание документа Загрузить
248. Кожевникова Л. А.
Экономика библиотеки в вопросах и ответах : учеб.-метод. пособие / Л. А. Кожевникова. — Новосибирск : [б. и.], 2005. — 48 с. — Лише ел. версія
Шифр: 78.04
Описание документа Загрузить
249. Кожевникова Л. А.
Экономика библиотечной деятельности : учебник / Л. А. Кожевникова. — Новосибирск : [б. и.], 2005. — 200 с. — 5-94560-109-8. Лише ел. версія
Шифр: 78.04
Описание документа Загрузить
250. Колесникова Т. О.
Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США : порівняльна характеристика / Т. О. Колесникова. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 4. — // 2010. — С.59-67. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить
251. Колесникова Т. О.
Сучасна бібліотека ВНЗ : моделі розвитку в умовах інформатизації / Т. О. Колесникова. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 4. — // 2009. — С.57-62. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить
252. Колодзейська Я.
Інститут книги і читання Бібліотеки Народової / Я. Колодзейська. Бібліотечний вісник. - 2006. - № 4. — // 2006. — №4. — С.26-28. — Академия
Шифр: 76.11+78+78.303
Описание документа Загрузить
253. Кононенко И.
Харьков и личная библиотека Стефана Яворского / И. Кононенко. Бібліотечний форум України. - 2005. - № 1. — // 2005. — С.11-13. — Академия
Шифр: 78.33
Описание документа Загрузить
254. Коржик Н.
Вплив комп'ютерних технологій на діяльність бібліотекарів // Вісник Книжкової палати. — // 2005. — №7. — С.32-33. — Академия
Шифр: 78.30+32.973
Описание документа
255. Корнілова Є.
Корпоративні технології у наукових бібліотеках / Є. Корнілова. Бібліотечний вісник. - 2007. - № 4. — // 2007. — №4. — С.7-12. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить
256. Короткова Л.
Новая реальность : открытый фонд / Л. Короткова. Бібліотечний форум України. - 2005. - № 1. — // 2005. — С.34-35. — Академия
Шифр: 78.36
Описание документа Загрузить
257. Коротун Н.
Бібліотека і влада : трансформація співпраці / Н. Коротун. Бібліотечна планета. — // 2005. — №2. — С.30-31. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить
258. Коряковцева Н. А.
Техники информационно-библиотечной работы : учеб.-практ. пособие / предисл. и науч. ред. В. А. Фокеева. — М. : Либерея, 2004. — 136 с. — Библиотекарь и время ; Вып. 6. — 5-85129-176-1. Академия
Шифр: 78.02
Описание документа
259. Коряковцева Н. А.
Чтение и образование в информационном обществе : учебное пособие / Н. А. Коряковцева, В. А. Фокеев. — М. : Литера, 2009. — 208 с. — 978-5-91670-017-6. Академия
Шифр: 78.07
Описание документа Загрузить
260. Кравцова О.
Бібліотечні ресурси ЮНЕСКО : структура та специфіка інформаційного доступу / О. Кравцова. Бібліотечна планета. — // 2009. — №1. — С.35-37. — Академия
Шифр: 78.34
Описание документа Загрузить
261. Краус-Ляйхерт У.
Бібліотечна освіта за доби перетворень / У. Краус-Ляйхерт. Бібліотечна планета. — // 2008. — №4. — С.15-17. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить
262. Кудинова Н.
Инновационный подход к организации книжных выставок / Кудинова Н.. Бібліотечний форум України. - 2007. - № 1. — // 2007. — С.23-26. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить
263. Кудря Л.
Віртуальна книжкова виставка — нова форма популяризації документів / Л. Кудря. Бібліотечна планета. — // 2009. — №1. — С.37-39. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить
264. Кулаковська Т.
Міжнародне міжбібліотечне співробітництво / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко. Бібліотечний вісник. - 2004. - № 6. — // 2004. — №6. — С.45-47. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить
265. Кулік О.
Автоматизована каталогізація : досвід, проблеми, перспективи / О. Кулік. Бібліотечний форум України. - 2003. - № 2. — // 2003. — С.11-12. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить
266. Кунанець Н.
Благодійні джерела формування фондів наукових книгозбірень м. Львова в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. / Н. Кунанець. Бібліотечна планета. — // 2010. — №3. — С.12-16. — Академия
Шифр: 78.33
Описание документа Загрузить
267. Кунанець Н.
Мандрівні бібліотеки товариства "Просвіта" Галичини : перша половина ХХ ст. / Н. Кунанець. Бібліотечна планета. — // 2005. — №1. — С.31-33. — Академия
Шифр: 78.37
Описание документа Загрузить
268. Кунанець Н. Е.
Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. - 1939 p.): : консолідований інформаційний ресурс : монографія / Н. Є. Кунанець. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 448 с. — 978-617-607-120-4. Академия
Шифр: 78.33
Описание документа
269. Кунанець Н. Е.
Упровадження автоматизованої бібліотечної системи "ALEF" у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника / Н. Е. Кунанець. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 1. — // 2010. — С.25-34. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить
270. Кучерява Н.
Інтернет-центри публічних бібліотек як засіб інформаційного сервісу / Н. Кучерява, Г. Ковальчук. Бібліотечний форум України. - 2005. - № 2. — // 2005. — С.13-16. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить

Страница с результатами:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14