БИБЛИОТЕКА

Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского

  • График работы

  • Будни 8:00 — 17:00.
  • Суббота 8:00 — 14:00.
  • Воскресенье — выходной

  • Луганск, ул. Красная площадь, 7
  • (0642) 59-02-62

Библиотечные фонды

Результаты 1 - 21 от общего числа 21

1.
Библиотечное дело - ХХI век : науч.-практ. сб.. Вып. 1(24) / Рос. гос. б-ка ; сост. и науч. ред. И.П. Осипова. — М. : [б. и.], 2013. — 272 с. — Приложение к журналу " Библиотековедение "
Шифр: 78
Описание документа Загрузить
2.
Информационные технологии в библиотеках : дайджест-конспект / сост. И.М. Хвостенко ; ред. Н.П. Носова. — Новосибирск : НГОНБ, 2015. — 90 с. — Только эл. версия
Шифр: 78.023
Описание документа Загрузить
3.
Основные стандарты по библиотечному делу : [сборник] / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. — 2-е изд., стер. — М. : Университетская книга, 2012. — 185 с. — 978-5-9792-0039-2. Академия
Шифр: 78.363
Описание документа
4. Абагрян А.
Комплектование библиотеки при помощи электронной коммерции / А. Абагрян. Бібліотечний форум України. - 2003. - № 2. — // 2003. — С.37-39. — Академия
Шифр: 78.36
Описание документа Загрузить
5. Бородина В. А.
Библиотечное обслуживание / В. А. Бородина. — М. : Либерея, 2004. — 168 с. — 5-85129-179-6. Академия
Шифр: 78.37
Описание документа Загрузить
6. Гуцол Г.
Формування фондів електронних бібліотек : шляхи розв`язання проблеми / Г. Гуцол. Бібліотечна планета. — // 2010. — №4. — С.7-9. — Академия
Шифр: 78.36
Описание документа Загрузить
7. Дергилева Т. В.
Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособие. — Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. — 136 с. — Лише ел. версія
Шифр: 78.37
Описание документа Загрузить
8. Кунанець Н.Е.
Система бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами в Україні: історія, методологічні засади, : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій / Н. Е. Кунанець ; НАНУ. — К. : НАНУ, 2013. — 39 с. — Академия. — 19.12.2013
Шифр: 78.377
Описание документа
9. Кушнаренко Н. М.
Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — 3-те вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 331 с. — Вища освіта ХХІ століття. — 966-346-068-7. Академия
Шифр: 78.36
Описание документа Загрузить
10. Морева О. Н.
Документные фонды библиотек и информационных служб / О. Н, Морева. — СПб. : Профессия, 2010. — 400 с. — 978-5-904757-06-9. Лише ел. версія
Шифр: 78.36
Описание документа Загрузить
11. Перепелицина Г.
Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначенної вартості : Враження від професійного візиту українських бібліотекарів / В. Загуменна. Бібліотечна планета. — // 2008. — №4. — С.28-29. — Академия
Шифр: 78.36
Описание документа Загрузить
12. Петрова Т. А.
Библиотечный фонд : учеб.-метод. пособие / Т. А. Петрова. — М. : Либерия-Бибинформ, 2007. — 192 с. — Библиотекарь и время. XXI век ; №58. — 5-85129-175-3. Академия
Шифр: 78.36
Описание документа Загрузить
13. Позднякова Л.
Забезпечення студентів навчальною літературою в умовах обмеженного фінансування / Л. Позднякова. Бібліотечна планета. — // 2004. — №4. — С.37-38. — Академия
Шифр: 78.34
Описание документа Загрузить
14. Стрішенець Н.
Відбір при комплектуванні : мистецтво чи наука? / Н. Стрішенець. Бібліотечний вісник. - 2009. - № 1. — // 2009. — №1. — С.7-15. — Академия
Шифр: 78.36
Описание документа Загрузить
15. Стрішенець Н.
Критерії відбору у процесі комплектування: американський досвід / Н. Стрішенець. Бібліотечна планета. — // 2009. — №2. — С.6-11. — Академия
Шифр: 78.36
Описание документа Загрузить
16. Стрішенець Н. В.
Координація комплектування в американському бібліотекознавстві / Н. В. Стрішенець. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 2. — // 2009. — С.49-55. — Академия
Шифр: 78.36+78.3
Описание документа Загрузить
17. Терешин В. И.
Библиотечный фонд : учеб.. пособие / В. И. Терешин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Профиздат, 2003. — 176 с. — Современная библиотека ; Вып. 4. — 5-85652-046-7. Академия
Шифр: 78.35
Описание документа Загрузить
18. Тупчієнко-Кадирова Л. Г.
Описання музичних та інших документів на основі інтегрованого формату описування / Л. Г. Тупчієнко-Кадирова. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 2. — // 2009. — Академия
Шифр: 78.5
Описание документа Загрузить
19. Хавкина Л. Б.
Таблица авторских знаков двоичных : Практическое пособие для библиотекарей / Под ред. Ю. Н. Столярова. — 25-е издание. — М. : ТОО «Либерея», 1992. — 24 с. — 5-85129-064-1. Академия
Шифр: 78.5
Описание документа Загрузить
20. Хавкина Л. Б.
Элластичные таблицы авторских знаков для кириллицы и латиницы : практ. пособ. для библиотекарей / под ред. Ю. Н. Столярова. — 7-е изд., испр. — М. : ТОО «Либерея», 1993. — 176 с. — Лише ел. версія
Шифр: 78.5
Описание документа Загрузить
21. Швецова-Водка Г.М.
Типологія книги : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів культури і мистецтв / Рівнен. держ. ін-т культури. — К. : Кн.. палата України, 1999. — 68 с. — Лише ел. версія
Шифр: 76.11
Описание документа Загрузить

Страница с результатами:
1