БИБЛИОТЕКА

Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского

  • График работы

  • Будни 8:00 — 17:00.
  • Суббота 8:00 — 14:00.
  • Воскресенье — выходной

  • Луганск, ул. Красная площадь, 7
  • (0642) 59-02-62

Эстетика

Результаты 1 - 30 от общего числа 154

1.
Активізація творчого потенціалу учнівської молоді в контексті глоболізації освіти : Збірник наукових праць / ЛДІКМ. — Луганськ : Луганськ-Арт, 2006. — 118 с. — Академия
Шифр: 74.584(4Укр-4Луг)738
Описание документа Загрузить
2.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук, праць; вип. XXVIII]. — К. : Міленіум,, 2012. — 383 с. — Академия
Шифр: 85.1+87+71.0
Описание документа
3.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук, праць; вип. XXVII. — К. : Міленіум,, 2011. — 271 с. — Академия
Шифр: 85.1+87+71.0
Описание документа
4.
Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : Навч. посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк та ін. — 2-е вид., стер. — К. : Знання, 2007. — 215 с. — 966-346-290-6. Академия
Шифр: 65.246
Описание документа
5.
В мире искусства : словарь основных терминов по искусствоведению,эстетике, педагогике и психологии искусства / сост. Т.К. Каракапт, А.А Мелик-Пашаев. — М. : Искусство в школе, 2001. — 384 с. — Лише ел. версія
Шифр: 85
Описание документа Загрузить
6.
Гуманітарні науки в освіті музикантів : 36. наук, праць до ювілею Н. О. Бондар / Відп. ред. А. О. Стьопін. — Одесса : Феникс, 2011. — 368 с. — 978-966-438-332-2. Академия
Шифр: 74.584(4Укр)738
Описание документа
7.
Дизайн : иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов и др. — М. : Архитектура-С, 2004. — 288 с. : ил. — 5-9647-0021-7. Академия
Шифр: 85.11
Описание документа Загрузить
8.
Естетика : підручник / за заг. ред. Л. Т. Левчук. — 3-тє вид., доп. і перероб. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 520 с. — 978-611-01-0109-7. Академия
Шифр: 87.8
Описание документа
9.
Естетика : підруч. / за ред. Л. Т. Левчук. — 2-е вид., доп. і перераб. — К. : Вища школа, 2005. — 431 с. — 966-642-283-2. Академия
Шифр: 87.8
Описание документа
10.
Естетика : навч .посіб. / МОН України; за ред. В. О. Лозового. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 208 с. — 966-667-074-7. Академия
Шифр: 87.8
Описание документа Загрузить
11.
Естетика : навч .посіб. / МОН України; за ред.В. О. Лозового. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 208 с. — 966-667-074-7. Академия
Шифр: 87.8
Описание документа
12.
Естетика : навч. посіб. / за ред. В. О. Лозового. — К. : Юрінком Інтер, 2007. — 208 с. — 966-667-074-7. Академия
Шифр: 87.8
Описание документа
13.
Етика та естетика : навч. посіб. / за ред. В. Л. Петрушенко. — Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. — 180 с. — 966-553-569-2. Лише ел. версія
Шифр: 87.7
Описание документа Загрузить
14.
Зарубежная эстетика и теория литературы ХIX-XX веков. Трактаты, статьи, эссе / общ. ред. Г. К. Косикова. — М. : МГУ, 1987. — 512 с. — Университетская библиотека. — Лише ел. версія
Шифр: 87.8
Описание документа Загрузить
15.
Ислам / Сост. В.В. Юрчук. — Мн. : Современное слово, 2004. — 288 с. — 985.443-405-2. Академия
Шифр: 86.3
Описание документа
16.
Корневище 2000 : Книга неклассической эстетики : монография. Вып. 3 / под ред. В. В. Бычкова. — М. : РАН, 2000. — 346 с. — Лише ел. версія
Шифр: 87.8
Описание документа Загрузить
17.
Корневище ОА : Книга неклассической эстетики : монография. Вып. 2 / под ред. В. В. Бычкова. — М. : РАН, 1999. — 303 с. — 5-201-01999-4. Лише ел. версія
Шифр: 87.8
Описание документа Загрузить
18.
Музична естетика західноєвропейського середньовіччя. / В. П. Шестаков. — К. : Музична Україна, 1976. — 261 с. — Пам'ятки музичної естетичної думки. — Муз. отд.
Шифр: 85.313(3)
Описание документа
19.
Музыкальная эстетика Германии ХIХ века. В 2-х томах. Т. 1 / сост. А. В. Михайлова, В. П. Шестакова. — М. : Музыка, 1981. — 415 с. — Муз. отд.
Шифр: 85.31г
Описание документа
20.
Музыкальная эстетика Германии ХIХ века. В 2-х томах. Т. 2 / сост. А. В. Михайлова, В. П. Шестакова. — М. : Музыка, 1982. — 432 с. — Муз. отд.
Шифр: 85.31г
Описание документа
21.
Музыкальная эстетика Германии ХIХ века. В 2-х томах. Т. 2 / сост. А. В. Михайлова, В. П. Шестакова. — М. : Музыка, 1982. — 432 с. — Муз. отд.
Шифр: 85.31г
Описание документа
22.
Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / сост. В. П. Шестаков. — М. : Музыка, 1966. — 572 с. : ил. — Памятники музыкально-эстетической мысли. — Муз. отд.
Шифр: 85.31г
Описание документа
23.
Музыкальная эстетика России XI-XVIII веков / сост. А. И. Рогов. — М. : Музыка, 1973. — 244 с. : ил. — Памятники музыкально-эстетической мысли. — Муз. отд.
Шифр: 85.313(2Рос)
Описание документа
24.
Основи філософський знань : Підручник / М.І. Горлач, В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко та ін. — К. : ЦУЛ, 2008. — 1028 с. — 978-966-364-726-5. Академия
Шифр: 87
Описание документа
25.
Русская критика эпохи Чернышевского и Добролюбова : Сборник статей / Сост., вступит, статья и ком-мент. А. А. Чернышева. — М. : Дет. лит, 1989. — 446 с. — 5-08-001204-8. Академия
Шифр: 83.3(2Рос)
Описание документа
26.
Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі : Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції та семінару-практикуму "Сучасна концепція / Від. ред. В.Л. Філіппов. — Луганськ : Луганськ-Арт, 2006. — 204 с. — Академия
Шифр: 74.584(4Укр-4Луг)738
Описание документа
27.
Сучасні інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід проблеми : Матеріали науково-практичного семінару 19 червня 2007 р. / ЛДІКМ. — Луганськ : Луганськ-Арт, 2007. — 151 с. — Академия
Шифр: 74.584(4Укр-4Луг)738
Описание документа Загрузить
28.
Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. — М. : Советская энциклопедия, 1983. — 840 с. — Лише ел. версія
Шифр: 87
Описание документа Загрузить
29.
Эстетика : словарь / ред. А. А. Беляев. — М. : Политиздат, 1989. — 447 с. — 5-250-00659-0. Муз. отд.
Шифр: 87.8
Описание документа
30.
Эстетика : Вчера. Сегодня. Всегда. Вып. 3 / отв. ред.В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская. — М. : ИФ РАН, 2008. — 247 с. — 978-5-9540-0099-3. Лише ел. версія
Шифр: 87.7
Описание документа Загрузить

Страница с результатами:
1 2 3 4 5 6