БИБЛИОТЕКА

Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского


Культурологія


Вид документа: Книга
Год издания: 2011
Место издания: К.
Издательство: Центр учбової літератури
Язык: Украинский
Объём: 392 с.
Шифр: 63.3(0)-7
ББК: 63.3(0)-7
ISBN: 978-966-364-810-1
Аннотация:

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності ку- льтури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, запитання і завдання для самоконтролю та списки рекомендованої літератури до основи розділів. Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займа- ється самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.

Сведения, относящиеся к названию
Дополнительные сведения, относящиеся к названию:Навч. посіб.
Сведения об ответственности:За ред. Гриценко Т. Б.
Сведения об издании:3-тє вид.
Примечания
Общие замечания:Академия

Темы документа