БИБЛИОТЕКА

Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского

Библиотековедение

Результаты 211 - 240 от общего числа 337

211. Лысикова Н. П.
Современная библиотека и образование : социокультурный аспект : науч.-практ. пособие / Н. П. Лысикова, О. И. Алимаева, Н. Р. Вакулич. — М. : Литера, 2009. — 80 с. — Современная библиотека ; Вып. 53. — 978-5-91670-021-3. Академия
Шифр: 78.30
Описание документа
212. Ляпин С.
Электронная библиотека T-Libra: к новой концепции библиотечного информационного сервиса // Бібліотечний вісник. - 2005. - № 1. — // 2005. — №1. — С.19-24. — Академия
Шифр: 78.5
Описание документа Загрузить 
213. Малолєтова Н.
Берлінська державна бібліотека Прусської культурної спадщини : історія її утворення, діяльність та сучасний стан / Н. Малолєтова. Бібліотечний вісник. - 2004. - № 5. — // 2004. — №5. — С.40-46. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
214. Малолєтова Н.
Німецька національна бібліотека у Лейпцигу : основні напрями діяльності / Н. Малолєтова. Бібліотечний вісник. - 2010. - № 6. — // 2010. — С.34-39. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
215. Матлина С. Г.
Привлекательная библиотека, или Что может реклама : практич. пособие / С. Г. Матлина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Либерия, 2000. — 127 с. : ил. — Альманах "Приложение к журналу "Библиотека". — Отд. культ.
Шифр: 78.34
Описание документа
216. Матлина С. Г.
Публичная библиотека : Пути инновационного развития: Избранное / С. Г. Матлина. — СПб. : Профессия, 2009. — 376 с. — 978-5-93913-183-4. Академия
Шифр: 78.347
Описание документа Загрузить 
217. Медведєва В.
Сучасна бібліотека: новий спосіб діяльності // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 6. — // 2008. — №6. — С. 46-50. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
218. Мелентьева Ю. П.
Сельская библиотека и ее читатель в современном социокультурном пространстве села : научно-практическое пособие / Ю. П. Мелентьева. — М. : Литера, 2009. — 144 с. — Современная библиотека ; Вып. 63. — 978-5-91670-031-2. Академия
Шифр: 78.347
Описание документа Загрузить 
219. Мелентьева Ю.П.
Библиотечное обслуживание : Учебник / Ю.П. Мелентьева. — М. : Фаир, 2006. — 128 с. — 5-8183-1208-9. Только эл. версия
Шифр: 78.37
Описание документа Загрузить 
220. Меньщикова С. П.
Современные критерии и показатели оценки качества библиотечной деятельности : практическое пособие / С. П. Меньщикова. — М. : Литера, 2009. — 112 с. — 978-5-91670-016-9. Академия
Шифр: 78.349.2
Описание документа
221. Микитенко А.
Співпраця з Президентською бібліотекою ім. Б. М. Єльцина зі створення електронної колекції "Територія Росії" : технологія підготовки документів / А. Микитенко. Бібліотечна планета. — // 2010. — №4. — С.9-11. — Академия
Шифр: 78.34
Описание документа Загрузить 
222. Митрофанова С. В.
Учет библиотечных фондов : метод. пособ. / С. В. Митрофанова. — М. : Профиздат, 2003. — 160 с. — 5-88283-051-6. Академия
Шифр: 78.35
Описание документа Загрузить 
223. Михнова И. Б.
Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения : практич. пособие / И. Б. Михнова. — М. : Либерия, 2002. — 128 с. — Отд. культ.
Шифр: 78.34
Описание документа
224. Мірошникова В.
Комплексна система консервації та репрографії бібліотечних фондів в Україні : принципи організації / В. Мірошникова. Бібліотечна планета. — // 2006. — №4. — С.12-15. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
225. Моісеєнко Н.
Інформаційні ресурси Бібліотеки Бундестагу ФРН / Н. Моісеєнко. Бібліотечний вісник. - 2006. - № 3. — // 2006. — №3. — С.39-42. — Академия
Шифр: 78.33
Описание документа Загрузить 
226. Моісєєва С.
Шляхи впровадження автоматизації бібліотечних процесів: наш досвід / С. Моісєєва. Бібліотечна планета. — // 2004. — №3. — С.9-10. — Академия
Шифр: 78.34
Описание документа Загрузить 
227. Мотульский Р. С.
Общее библиотековедение : учеб. пособие / Р.С. Мотульский. — М. : Либерия, 2004. — 224 с. — Только эл. версия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
228. Мотульский Р. С.
Теория библиотечного дела : Учеб. пособие / Р.С. Мотульский. — Мн. : [б. и.], 1994. — 137 с. — Только эл. версия
Шифр: 78.33
Описание документа Загрузить 
229. Мотульський Р.
Основні етапи становлення і розвитку бібліотек Білорусі у Х — ХХІ ст. / Р. Мотульський. Бібліотечна планета. — // 2009. — №3. — С.13-17. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
230. Мохонько В.
Проблеми впровадження автоматизованного обслуговування й деякі шляхи їх вирішення / В. Мохонько. Бібліотечний форум України. - 2005. - № 1. — // 2005. — С.27-30. — Академия
Шифр: 78.34
Описание документа Загрузить 
231. Настояща Л.
Активні форми роботи з читачами / Л. Настояща. Бібліотечна планета. — // 2006. — №4. — С.31. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
232. Некипелова О.
Краєзнавчі електронні ресурси : поглядь крізь призму сайту центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва / О. Некипелова. Бібліотечна планета. — // 2009. — №2. — С.22-24. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
233. Низовий М. А.
"Бібліотечне краєзнавство" — так що ж це таке? / М. А. Низовий. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 1. — // 2010. — С.46-56. — Академия
Шифр: 78.5
Описание документа Загрузить 
234. Новальська Т.
Визначна віха в історії бібліотечної справи: (Перший Всеросійський з'їзд з бібліотечної с // Бібліотечний вісник. - 2005. - № 4. — // 2005. — №4. — С.17-22. — Академия
Шифр: 78.33
Описание документа Загрузить 
235. Омельченко М.
Пітер Уотерс і фазова консервація бібліотечних документів / М. Омельченко, Л. Затока. Бібліотечний вісник. - 2007. - № 3. — // 2007. — №3. — С.17-19. — Академия
Шифр: 78.34
Описание документа Загрузить 
236. Орлов П.
Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі : наук.-практ. посібник. — Х. : Прометей-прес, 2004. — 291 с. — Отд. культ.
Шифр: 78.0
Описание документа
237. Орлов П. И.
UNILIB — университетская библитечная система: руководство пользователя : справ. / П. И. Орлов. — Х. : ХНУВД, 2001. — 84 с. — 966-610-003-7. Академия
Шифр: 78.6
Описание документа
238. Орлова Э. А.
Рекомендации по работе со средствами массовой информации в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения / Э. А. Орлова Е. И. Кузьмин, А. В. Паршова. — М. : МЦБС, 2008. — 72 с. — 978-5-91515-017-0. Только эл. версия
Шифр: 78.303
Описание документа Загрузить 
239. Отле П.
Библиотека, библиография, документация. Избранные труды пионера информатики. — М. : ФАИР-Пресс, 2004. — 349 с. — Отд. культ.
Шифр: 78.0
Описание документа
240. Отле П.
Труды по библиотековедению. Руководство для общественных библиотек. Организация умственного труда. руководство к администрированию : практ. пособ. / вступ. статья и науч. ред. Ю. Н. Столярова. — М. : Либерея, 2002. — 232 с. — 5-85129-148-6. Отд. культ.
Шифр: 78.0
Описание документа

Страница с результатами:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12