БИБЛИОТЕКА

Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского

Библиотековедение

Результаты 91 - 120 от общего числа 337

91. Башун О. В.
Фандрейзинг або мистецтво збирання коштів : наук.-метод. рекомендації бібліотекам / Олена Володимирівна Башун. — Дніпропетровськ : Вид. центр ДОУНБ, 1998. — 101 с. : іл. — Отд. культ.
Шифр: 78.34
Описание документа
92. Березина Н. Е.
Британская библиотека — читателям : впечетление от одной поездки / Н. Е. Березина. Библиотековедение. — // 2002. — №2. — С.88-94. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
93. Білик О.
Відображення методичної діяльності публічних бібліотек в українському сегменті інтернету / О. Білик. Бібліотечна планета. — // 2010. — №4. — С.12-16. — Академия
Шифр: 78.32
Описание документа Загрузить 
94. Богза Н.
Модель сільскої бібліотеки : професійне бачення / Н. Богза. Бібліотечна планета. — // 2008. — №3. — С.18-21. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
95. Богун Н.
Сучасна публічна бібліотека : нові пріоритети : за матеріалами зарубіжної фахової періодики / Н. Богун. Бібліотечна планета. — // 2011. — №1. — С.25-28. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
96. Богун Н.
У пошуках шляхів покращення іміджу бібліотекаря : за матеріалами зарубіжної фахової періодики / Н. Богун. Бібліотечна планета. — // 2009. — №3. — С.18-20. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
97. Борисова О. О.
Библиотечно-библиографическая реклама : учеб.-практ. пособие / О. О. Борисова. — М. : Профиздат, 2002. — 224 с. — Современная библиотека ; Вып. 22. — 5-88283-070-2. Академия
Шифр: 78.349
Описание документа Загрузить 
98. Брежнева В. В.
Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий : учеб.-практ. пособие / В. В. Брежнева, В. А. Минкина ; СПбГУКИ. — СПб. : Профессия, 2004. — 245 с. — Библиотека. — 5-93913-056-9. Академия, Отд. культ.
Шифр: 78.377
Описание документа Загрузить 
99. Брофи П.
Оценка деятельности библиотек : принципы и методы / П. Брофи. — 2-е изд., стер. — М. : Омега-Л, 2010. — 357 с. — ( ил., табл.). — 978-5-370-01152-8. Академия
Шифр: 78.349.2
Описание документа
100. Брофи П.
Современная библиотека учебного заведения / Питер Брофи ; пер. с англ. А. Б. Лисица, Е. В. Малявской ; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг. — М. : Омега-Л, 2009. — 307 с. : ил. — ( доп. тит. лист. англ.). — 978-5-370-01472-7. Академия
Шифр: 78.347
Описание документа Загрузить 
101. Будиньська Б.
Публічні бібліотеки в нових адміністративних, соціальних і культурних умовах / Б. Будиньська. Бібліотечний вісник. - 2006. - № 4. — // 2006. — №4. — С. 28-33. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
102. Ванеев А. Н.
Библиотековедение в России конца ХХ века : учеб. пособ. / А. Н. Ванеев. — СПб. : Профессия, 2007. — 248 с. — Современная библиотека ; Вып. 10. — 978-5-93913-135-3. Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
103. Ванеев А. Н.
Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика / А. Н. Ванеев. — СПб. : Профессия, 2004. — 368 с. — 5-93913-078-Х. Академия, Отд. культ.
Шифр: 78.30
Описание документа Загрузить 
104. Ванеев А. Н.
Методическое обеспечение библиотечной деятельности : учеб. пособ. / А. Н. Ванеев. — М. : Профиздат, 2003. — 144 с. — 5-88283-034-6. Академия
Шифр: 78.30
Описание документа
105. Ванеев А. Н.
Первому всероссийскому съезду по библиотечному делу - 100 лет // Вестник СПбГУКИ. — // 2010. — №1. — С. 88-95. — Только эл. версия
Шифр: 78
Описание документа Загрузить 
106. Варганова Г. В.
Этическое регулирование библиотековедческих исследований / Г. В. Варганова. Библиотековедение. — // 2002. — №5. — С.33-40. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
107. Варюхина Л.
Виртуальная справочно-информационная служба библиотек / Л. Варюхина. Бібліотечний форум України. - 2005. - № 2. — // 2005. — 17-19. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
108. Василенко О.
Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України : друга половина ХІХ - початок ХХ ст. / О. Василенко. Бібліотечний вісник. - 2010. - № 1. — // 2010. — №1. — С.22-31. — Академия
Шифр: 78.32
Описание документа Загрузить 
109. Василенко О.
З історії формування та розвитку методології бібліотечної статистики / О. Василенко. Бібліотечний вісник. - 2009. - № 3. — // 2009. — №3. — С.24-29. — Академия
Шифр: 78.32
Описание документа Загрузить 
110. Васильев И. Г.
Социологические исследования в библиотеках : практ. пособие / И. Г. Васильев, М. Е. Илле, Д. К. Равинский. — СПб : Профессия, 2003. — 176 с. — Серия "Библиотечный практикум". — 5-93913-014-3. Отд. культ.
Шифр: 78.30
Описание документа Загрузить 
111. Вертій Ж.
Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі / Ж. Вертій. Бібліотечний вісник. - 2010. - № 6. — // 2010. — С.26-33. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
112. Вершинин М. И.
Электронный каталог: проблемы и решения : учеб.-практ. пособие / М. И. Вершинин. — СПб. : Профессия, 2007. — 232 с. — Библиотека. — 978-93913-132-2. Академия
Шифр: 78.362.5
Описание документа Загрузить 
113. Вилегжаніна Т.
Бібліотеки інформаційного суспільства : проблеми, завдання / Т. Вилегжаніна. Бібліотечна планета. — // 2009. — №4. — С.4-5. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
114. Вилегжаніна Т.
До питання створення центру корпоративної каталогізації : підходи і перспективи / Т. Вилегжаніна, Є. Одинець. Бібліотечна планета. — // 2005. — №1. — С.15-18. — Академия
Шифр: 78.37
Описание документа Загрузить 
115. Вилегжаніна Т.
Інновації-визначальний фактор розвитку бібліотек України / Т. Вилегжаніна. Бібліотечна планета. — // 2009. — №3. — С.6-9. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
116. Вилегжаніна Т.
Менеджмент бібліотеки в сучасних умовах : розподілене керівництво і відповідальність / Т. Вилегжаніна. Бібліотечна планета. — // 2009. — №1. — С.5-7. — Академия
Шифр: 78.3+62.291.2
Описание документа Загрузить 
117. Вилегжаніна Т.
Публічні бібліотеки України в інформаційному просторі : правові аспекти діяльності / Т. Вилегжаніна. Бібліотечна планета. — // 2005. — №4. — С.4-6. — Академия
Шифр: 78.3+67.404
Описание документа Загрузить 
118. Вилегжаніна Т.
Публічні бібліотеки України крізь призму міжнародних стандартів ІФЛА / Т. Вилегжаніна. Бібліотечна планета. — // 2006. — №4. — С.4-7. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
119. Вилегжаніна Т.
Сучасна бібліотека має розвиватися у правовому полі / Т. Вилегжаніна. Бібліотечна планета. — // 2005. — №2. — С.4-5. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 
120. Волохін О.
ІРБІС система автоматизації бібліотек / О. Волохін. Бібліотечний форум України. - 2003. - № 2. — // 2003. — С.8-10. — Академия
Шифр: 78.3
Описание документа Загрузить 

Страница с результатами:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12